HALTER LoadAssistant® voor het beladen van series van 10 tot 1000 stuks

Privacy verklaring HALTER CNC Automation mei 2018

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons
HALTER CNC Automation B.V.
KvK: 58591389
E-mailadres: info@haltercnc.com
Telefoon: +31 (0)880157400

 

2. De verwerkingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven.

 

Deze persoonsgegevens verwerken wij

 1. IP-adres
 2. Voor- en achternaam
 3. Adres
 4. E-mailadres
 5. Telefoonnummer
 6. Bedrijfsnaam

 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen via:

 • onze website (IP-adres),
 • een inschrijving voor onze nieuwsbrief,
 • ons contactformulier,
 • ons workshopformulier,
 • middels registratie voor een event op onze website,
 • via een sollicitatieformulier,
 • via onze e-mail,
 • via de HALTER App,
 • of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

 

Om deze redenen verwerken wij persoonsgegevens
IP-adres
Leuk dat u onze website bezoekt! Uw IP-adres wordt verwerkt voor analyse. Het analyseren van uw websitebezoek is voor ons een gerechtvaardigd belang. Het is voor ons van groot belang de website te kunnen verbeteren en het heeft maar weinig invloed op uw privacy. We bewaren het IP-adres maximaal 2 jaar.

 

Nieuwsbrief
We versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u zich daar zelf voor heeft ingeschreven. We verwerken daarom uw e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder iedere nieuwbrief de mogelijkheid aan om u uit te schrijven. We bewaren uw gegevens voor dit doeleinde, totdat u zich heeft uitgeschreven. Daarna worden uw gegevens binnen 3 maanden verwijderd.

 

Contactformulier
Wanneer u ons contactformulier invult of op een andere manier aan ons een vraag stelt, zullen wij uw gegevens nodig hebben om contact met u op te nemen, op grond van uw toestemming. Daarom verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat wij u van een antwoord en/of informatie kunnen voorzien. Uw gegevens worden binnen 1 jaar na ons laatste contactmoment verwijderd, tenzij u een klant van ons wordt of een andere grondslag van toepassing is.

 

Workshops
Wanneer u een aanvraag doet via ons workshopformulier op de website, zullen wij uw gegevens verwerken om contact met u op te kunnen nemen en om uw inschrijving en deelname voor de workshop mogelijk te maken. Daarom verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet inschrijven voor de workshop. Uw gegevens verwijderen wij binnen 6 maanden na de datum van de workshop, tenzij u besluit klant bij ons bent of wordt.

 

Registratie voor een event op de website
Wanneer u zich inschrijft voor een evenement via onze website, verwerken wij uw gegevens om deelname aan het evenement mogelijk te maken. Daarom vragen wij uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres. Zo kunnen we contact met u opnemen vanwege het evenement en uw aanmelding en deelname verwerken. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet registreren als deelnemer van het evenement. Uw gegevens verwijderen wij binnen 6 maanden na de datum van de workshop, tenzij u klant bij ons bent of wordt.

 

Registratie dealer
Wanneer u zich via onze website registreert als dealer, vragen wij uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw aanmelding. We willen dan graag met u kijken of wij een samenwerking aan kunnen gaan. Stel dat wij helaas die samenwerking toch niet aangaan, dan zullen wij uw gegevens binnen 6 maanden na ons laatste contactmoment verwijderen.

 

Sollicitatieformulier
Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet. Als u bij ons solliciteert, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Wij vragen dan uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat wij contact met u kunnen opnemen naar aanleiding van uw sollicitatie. Mocht u helaas toch niet bij ons aan de slag kunnen, dan bewaren wij uw gegevens nog één maand na het einde van de sollicitatieprocedure.

 

HALTER APP
Wanneer u de HALTER App gebruikt, verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres om u een berekening te kunnen toesturen. Deze gegevens verwerken wij op grond van uw toestemming. Wij bewaren uw gegevens nog 6 maanden na het versturen van de berekening, tenzij u besluit klant bij ons te worden.

 

Gerechtvaardigd belang
We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen uw privacybelang en onze belangen. Zo kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u achteraf nog informatie te kunnen toezenden over een workshop of event waarbij u aanwezig was, of u in te lichten over toekomstige evenementen.

 

Klanten of dealers

Om met onze klanten of dealers een overeenkomst aan te gaan, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven.

Deze persoonsgegevens verwerken wij

 1. Voor- en achternaam contactpersoon
 2. Adres
 3. E-mailadres
 4. BTW-nummer
 5. E-mailadres
 6. Bedrijfsnaam
 7. Bankrekeningnummer

 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

 

Om deze redenen verwerken wij persoonsgegevens

Wanneer u met ons een overeenkomst bent aangegaan, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst. We verwerken daarom de noodzakelijke (contact)gegevens om de overeenkomst uit te kunnen voeren, facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen controleren. We bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het laatste contactmoment of de laatste factuur (als dat moment later valt). We hebben een wettelijke verplichting om de facturen en bijbehorende administratie zo lang te bewaren.

 

Nieuwsbrief

We versturen u graag een nieuwsbrief, omdat u klant bij ons bent. We verwerken daarom uw e-mailadres om u informatie en nieuws te kunnen sturen over door u afgenomen producten en/of diensten. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij deze direct marketing. Met deze nieuwsbrief kunnen wij onze klanten een zo goed mogelijke klantervaring bieden. We bieden onder iedere nieuwbrief de mogelijkheid aan om uit te schrijven.

 

Leveranciers

Met onze leveranciers gaan wij ook een overeenkomst aan. Hiervoor verwerken wij bepaalde persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens alleen wanneer wij dat van de wet mogen en voor de doeleinden die wij hieronder hebben beschreven.

 

Deze persoonsgegevens verwerken wij

 1. Voor- en achternaam contactpersoon
 2. Adres
 3. E-mailadres
 4. BTW-nummer
 5. KvK-nummer
 6. Telefoonnummer
 7. Bedrijfsnaam
 8. Bankrekeningnummer

 

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

 

Om deze redenen verwerken wij persoonsgegevens

Van onze leveranciers verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst, onder andere om contact op te nemen met betrekking tot de bestellingen en voor een correct betaling van facturen. We bewaren onze financiële administratie 7 jaar, conform onze wettelijke verplichting.

 

3. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Wij delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website en websitebeheer
 • Hosting van ons CRM systeem
 • Nieuwsbrief- en mailingdiensten
 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder
 • IT-beheer
 • Marketingdiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Als een partij niet in een adequaat land is gevestigd, zijn er passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal hebben wij gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kunt u een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen.

 

4. Uw rechten

Wij informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@haltercnc.com.

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen wij uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Hebben wij uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

6. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

 

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

 

Functionele cookies

Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van deze website uit te voeren. Wij kunnen daarom functionele cookies plaatsen. Wij kunnen de website daardoor zo goed mogelijk aanpassen aan uw surfgedrag en ervoor zorgen dat u meer gebruiksgemak ervaart. Wij zijn niet verplicht om uw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen.

 

Salesfeed

Om meer inzicht te krijgen in hoe u onze website gebruikt, worden cookies van Salesfeed geplaatst. Meer informatie over het beleid van Salesfeed kunt u hier vinden: [https://www.salesfeed.com/privacy-verklaring/]. Deze cookies worden 30 minuten na beëindiging van uw sessie op onze website verwijderd.

 

Google Analytics en Tag Manager

Omdat wij graag willen weten hoe bezoekers deze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analystische cookies van Google Analytics en Google Tag Manger. Meer informatie over de cookies van Google vindt u hier: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/]. Deze Google cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

 

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

 

Social media

Wij willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
 • LinkedIn: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]
 • Twitter: [https://twitter.com/privacy]
 • YouTube: [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]

 

Links

Op deze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

7. Wijzigingen
Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met u communiceren.