HALTER LoadAssistant® voor het beladen van series van 10 tot 1000 stuks

Rokem kiest voor omslag | Metaal en techniek

Rokem (zestien medewerkers) wil zich profileren als een innovatief kennisbedrijf. “Steeds vaker krijgen we de vraag hoogwaardige en complexe producten te vervaardigen.

Het gaat bijvoorbeeld om fijnmechanische precisieonderdelen van rvs, technische kunststoffen en composieten. Veelal onderdelen die deel uitmaken van systemen zoals elektronische actuatoren, opnemers en regelunits. We spelen hierop in door te investeren in de automatisering van processen, robotisering van onze moderne machines en in kennis”, zegt Jan van den Hoven, directeur van Rokem. “Behalve de toelevering van onderdelen kunnen wij nu ook value engineering en subassemblages aanbieden in markten zoals de halfgeleiderindustrie, food-processing, offshore en apparatenbouw.” In 2008 heeft het fijnmechanische bedrijf het CAM-programma van CNC in het geheel geïmplementeerd. Daardoor kan Rokem CNC-programma’s maken vanaf kantoor in plaats van aan de machine. Dat is vooral ideaal bij producten die te complex zijn geworden om handmatig te programmeren. Ook zorgt deze werkwijze voor een flinke reductie van de insteltijden aan de machine. Het bedrijf heeft in machines geïnvesteerd waarop complexe producten kunnen worden gemaakt in één of twee opstellingen. Een voorbeeld daarvan is de Nakamura-NTJX, een vijfassig simultaan freescentrum. Deze investering houdt verband met het voornemen zich te richten op precisietechnologie.

Snel en efficiënt

“Met precisietechnologie kunnen we producten realiseren met een hoge vorm- en maatnauwkeurigheid. Bovendien kunnen we er onderdelen snel en efficiënt mee vervaardigen”, zegt zoon Lex van den Hoven. Hij is verantwoordelijk voor de inkoop en speelt een belangrijke rol bij de keuze voor investeringen. Daarnaast houdt hij ontwikkelingen in de markt scherp in de gat “Wij willen een zo breed mogelijk pakket aan productietechnieken aanbieden waarmee we onze relaties kunnen ontzorgen. Denk bijvoorbeeld aan CAD/CAM, beitsen, passiveren, lassen en oppervlaktebehandelingen. Dat laatste doen we met behulp van onze toeleverancier. Ook wil Rokem meer mogelijkheden kunnen bieden op het gebied van verspanen. “Daarom hebben we half mei de eerste robot geplaatst, medio zomer volgt de tweede”, vervolgt Lex van den Hoven. “De robots gaan CNC machines beladen. Hierdoor kunnen we niet alleen efficiënter werken, het leidt ook tot kostenbesparing. Daarnaast vinden we robotisering belangrijk, omdat het steeds moeilijker wordt goed geschoold technisch personeel te krijgen.”

Totaalplaatje

Jan van den Hoven vindt dat je precisietechnologie breder moet opvatten dan een zaak van producten en machines. “Het gaat voor een deel om de nauwkeurigheid van het product en het efficiënter maken van onze processen. Maakten we vroeger relatief eenvoudige producten, nu doen we er alles aan om complexe producten in dezelfde periode te vervaardigen. Een vijfassig freescentrum simultaan met beladingsrobot kan in een kortere tijd nauwkeuriger werken en productiever zijn. Daarbij zijn wij gegroeid van honderdsten millimeters naar microns. Dit houdt mede verband met de concurrentie uit onder meer lagelonenlanden. Daarom richten we ons op hoogwaardige, complexe producten.
“Maar als je je alleen maar richt op een aantal microns en je verzuimt precisietechnologie te integreren in je totaalproces, schiet je er nog niet veel mee op. Ook vinden wij dat de herleidbaarheid van de productie, van orderbinnenkomst tot en met aflevering van het product, optimaal moet zijn.”

Dochter Chris van den Hoven richt zich op verkoop, planning, HR en de bedrijfsmatige processen. “We vinden precisietechnologie niet alleen interessant voor de producten die je ermee kunt maken, maar zien het ook als een middel om een duidelijk perspectief voor de toekomst.

Een ieder van ons team laat zich uitdagen om precisietechnologie toe te passen en precisiebewerking naar een hoger niveau te brengen. Precisietechnologie is voor ons de drive, maar ook zeker een must die past bij onze missie, visie en doelstelling.”
Jan van den Hoven is helder over de missie, visie en doelstelling van het bedrijf: “Onze missie is dat we beschouwd worden als de beste in de branche. Onze visie hierbij is dat je je als bedrijf moet blijven ontwikkelen. In de loop der jaren zijn we er steeds meer disciplines bij gaan doen om tot een goed eindproduct te komen. Value engineering is daar een onderdeel van. Dit komt erop neer dat wij de klant helpen kosten te besparen door in Rokem’s doelstelling is om over drie jaar een stap te zetten naar de engineering. “Daar zijn we langzaam mee begonnen via value engineering, zeg maar het voortraject. Onze doelstelling tot drie ‘poten’: engineering, productie en assemblage. De realisatie is een groeiproces. En dat willen we langzaam laten verlopen, omdat we onszelf niet voorbij willen rennen. Dat we op gebied van engineering nieuwe mensen moet aannemen, spreekt voor zich. Maar hoeveel dat zullen zijn, weten we nu nog niet.”

Ambitie

Chris van den Hoven sluit het interview af met de woorden dat Rokem’s ambitie oneindig is: “Waar de technologie gaat, gaan wij mee. Er is op dat vlak nog veel winst te behalen.’ Maar voor nu staat als prioriteit het verhuizen naar een nieuw pand in de loop van dit jaar. Door alle investeringen moeten we concluderen dat we uit het welbekende jasje zijn gegroeid. Van daar uit gaan we weer verder.”

Bron: Metaal & Techniek